Inspiration om Ny Tids Ledelse

Nedenstående tekster er udvalgte opslag på LinkedIn.
Følg mig › og modtag mere inspiration.

Stephen Covey, “Spiritual intelligence is the central and most fundamental of all the intelligences, because it becomes the source of guidance for the others.” (https://en.wikipedia.org/wiki/Spiritual_intelligence)

Overordnet forståelse af spiritualitet

Ny Tids ledelse: Du indeholder det hele

Vi mennesker er en del af en større helhed/livskraft, som vi er støttet af gennem hele livet. Det er en kraft/energi, der omgiver os og findes indeni os. Nogle kalder kraften for den guddommelige forbindelse, sjette sans eller intuition. Det er vores indre guide, som viser os vej og skaber visdom/læring af de erfaringer, vi får. Det er den del af os, der ved, at vi er fuldkomne; den del af os, der ikke søger ydre bekræftelse eller anerkendelse.

I den vesterlandske kultur er vi desværre ikke opdraget til at have et forhold til den del af os selv. I krisesituationer som sygdom, stress, skilsmisse eller tab af job bliver vi ofte presset til at søge mod noget større i os selv for at se lyset og finde en ny vej. Vi søger hjem i os selv, finder svarene indeni og genfinder indre balance, klarhed, og ro.

Hvis du gerne vil leve et liv i glæde og nå de mål du drømmer om, må du vide, hvordan du samskaber med kraften til at skabe et godt liv for dig selv, dine nære og for din forretning – kaldet holistisk ledelse.

Spiritualitet i organisationer

Ny tids ledelse: Visdom

NY TIDS LEDELSE bidrager med at skabe mere energi og bevidsthed (spiritualitet) i organisationer. Når der er mere energi, er der mere overskud, overblik og effektivitet i den enkelte og på tværs i organisationen. Når der er højere bevidsthed, tænkes der hurtigere og anderledes, hvor logiske og intuitive tanker kombineres. Vejen til mere energi og bevidsthed går via krop, sind og sjæl.

Du kan ikke løfte dig selv energimæssigt uden at tage ansvar for det, der holder dig nede. Tanker og følelser kan slippes og transformeres og blive til visdom, som lægger nye trædesten i dit arbejds- og privatliv.

Visdom er en dyb indre sandhed, der bor i os alle. Visdom skaber innovation og en bæredygtig fremtid. Tiden er til, at vi hver især tager ansvar. Mit bidrag ind i det kredsløb er, at jeg deler min visdom. Samtidig ved jeg, hvordan bundet energi i kroppen kan transformeres til visdom, og som clairvoyant kan se, hvad der konkret ligger af muligheder for dig og dit forretningsområde, så dine indsatser kan blive succesfulde.

Ny tids ledelse: Opbyggende energi

Evnen til at kunne lede dig selv og dine medarbejdere til et højere energi-niveau og sætte meningsfulde og udfordrende mål for organisationen fører til bedre finansielle resultater; end den ikke-energifyldte organisation med stort fokus på de finansielle resultater.

At være en del af en organisation med høj energi og bevidsthed er inspirerende og udviklende. Det skaber innovative løsninger, fordi mennesker med høj energi ønsker ”at skabe et bedre i morgen” og gøre en forskel i deres hverdag – og gå den ekstra mil – fordi de er engagerede indefra. Det er herfra mening skabes i den enkelte, så det bliver nærende, udviklende og energifyldt at gå på arbejde.

Hvilken energi-kultur har I i jeres organisation? Og hvilken energi bidrager du med til fællesskabet?

Forståelse af energi i organisationen, og hvordan vi hver især må tage ansvar for at løfte energien til det fælles bedste bliver helt afgørende for at skabe en bæredygtig virksomhed drevet af innovation, engagerede medarbejdere og en god bundlinje.

Når vi bevæger os i god energi bliver vi handlekraftige, modige, engagerede, samarbejdsdygtige, nysgerrige, åbne for læring, årvågne, laver færre fejl, har bedre dialoger, tænker mere langsigtet og ud af boksen.

Opbyggende energi vokser ud af ansvarlighed, fokus, samarbejde, klare mål/roller, vidensdeling, sparring, omsorg, rummelighed, tillid, åbenhed, ærlighed, grundighed – og vigtigst af alt troen på at du og organisationen vil lykkes.

Det modsatte er tilfældet, når vi bevæger os i lavere energi, som dræner os. Resultatet er, at vi kommer til at mangle energi i hverdagen til at udføre opgaverne og til at tage nye initiativer. Engagementet og fællesnævneren daler, som udhuler kulturen. Det skaber træthed og manglende motivation i den enkelte, som smitter ud i organisationen.

I den lavere energi skal vi bruge flere kræfter på at producere det samme som i den højere energi. Når kadencen går ned, bliver nye skibe nogle gange slet ikke sat i søen. Jeg er sikker på at du kan forestille dig, hvor den energi-kurve bevæger sig hen, hvis den adfærd får lov til at fortsætte.

Drænende energi skabes af manglende motivation/fremdrift/inspiration, uklar retning, uklar tale fra ledelsen, sladder, brok, manglende fokus og ansvar, gulvtæpper der buler af usandheder – og værst af alt din egen manglende tro på dig selv og organisationen.

Find modet til at gøre op med drænende energi i organisationen, og styrk al den opbyggende energi, der allerede findes. Gør noget i dag for at styrke det, der allerede fungerer godt, så er du med til at eliminere noget af det, der fungerer mindre godt. Positivt fokus!

Vi er vores egen fødekæde til god energi. Og sammen skaber vi forskellen.

Som leder må du starte med dig selv og forholde dig til, hvilken energi du skaber i forhold til dig selv og dine medarbejdere. Og hvordan du via din egen adfærd og individuelle coaching af dine medarbejdere vender drænende energi til opbyggende energi. (Artikel på www.lederweb.dk og www.lederstof.dk).

Ny tids ledelse: Lev organisationens vision, mission og værdier

Men identificer først dit personlige livsformål og dine egne værdier. Hvorfor arbejder du i denne organisation og præcist i dette job? Hvad får dit hjerte til at synge, og hvad skaber dyb mening for dig?

Det er ikke nok at læse organisationens vision, mission og værdier og forstå dem. De skal ind i kroppen og leves. Du skal forholde dig til, hvad det I bidrager med skaber i det yderste led hos kunderne.

Hvis du ikke lever virksomhedens vision, mission og værdier kan dine kunder ikke mærke, hvad du reelt bidrager med – og energien arbejder ikke med dig. Det bliver ord og forhåbninger. Og hvis du ikke har solgt organisationens inderste kerne til kunderne, så har du heller ikke solgt den til medarbejderne.

Her kombinerer du dit eget hjertes værdier med organisationens hjerte-fundament (vision og værdier), som betyder at du føler dig hjemme i organisationen og forstår dens hjertesag (missionen).

Ny tids ledelse: Vær strategierne

En strategi er ingenting uden en opfølgende relevant handling, der skaber værdi for markedet og kunderne. I disse tider med fokus på de 17 verdensmål, bæredygtighed og grøn omstilling (www.unglobalgoals.org og www.danmarkformaalene.dk) er det endnu vigtigere.

Skrivebordsarbejde uden nærkontakt til markedet bliver fragmenteret og fortænkt. Mit råd er: gå i dialog med frontpersonalet og tal med dem om, hvilke behov kunderne udtrykker.

Skab strategi-grupper, hvor du involverer medarbejderne i at dele oplevelser fra markedet, som I sammen omsætter til strategier. Det skaber ny inspiration, involvering og innovation. En anden stor gevinst du opnår som leder er en helt ny dialog med dine medarbejdere, som skaber tillid og loyalitet. Skab det sammen og lev strategierne ved at lytte til dine videns-medarbejdere og dine kunder. Du styrker derved organisationens hjerte, holder det i levende og du går missionen.

Ny tids ledelse: Dine værdier skal ligge dybt i dit fundament – hvorfor?

Når dine personlige værdier ligger dybt i dit fundament, mærker du, om du svinger i takt med den organisation, du er i og med alt andet, du omgiver dig med og bevæger dig hen imod.

Du kan mærke samhørighed og tillidsfuldhed i hjertet, når du genkender dine værdier i kolleger, kunderelationer og samarbejdspartnere.

Personer der går med deres værdier, går med værdighed og bliver set.

Problemet er, at de færreste har defineret deres personlige værdier.

Jeg vil opfordre dig til at definere dine 3 vigtigste værdier, så du bevidst kan gå efter det, du gerne vil, i stedet for det, du ikke vil, ikke kan lide eller blot vælger tilfældigt.

Vores værdier er en stor og væsentlig del af vores fundament til at stå stærkt og til at træffe de gode beslutninger i livet fra hjertet. (www.altomledelse.dk).

God værdi-jagt – og sig til, hvis du ikke kan identificere dem.

Ny tids ledelse: Bæredygtig ledelse – kreativitet og innovation

Når vi er i balance og har det godt, får vi de gode idéer til, f.eks. den grønne omstilling. Det er tilmed der, vi har modet og tænker ”det gør vi”. Kraften til at udføre idéen kommer uden tøven. Energien (fra sjælen) er ren og du gør det bare, fordi det føles så rigtigt.

Det er der, vi skal hen. Det hedder kreativitet, som skaber innovation. Kreativitet og flow er som vand, der bare flyder (den universelle livskraft). En let tilstand, der bærer dig afsted uanset, hvad du laver.

Tiden kalder på kreativ tænkning, der bliver ”følt” og ikke fortænkt, så vi skaber en bæredygtig verden med grønne produkter og serviceydelser, der støtter det langtidsholdbare og cirkulære (www.csr.dk).

Det kræver tillid ikke at måle på alting. Vi bliver nødt til at vove, åbne op og give plads til helt nye kreative processer, som ikke kan sættes på formel.

Det interessante er at denne tilgang, er den naturlige for mennesket. Systemisk tænkning og ydre pres har ført os på afveje og har invalideret en stor del af befolkningen med stress og udbrændthed. Systemer er gode til noget, men menneskets indre skaberkraft og kreativitet er det naturlige – og det er tid til at give den indre visdom plads. (Artikel på www.idag.dk).

Kreativ tænkning er vejen frem – det sker når du kommer ned i kroppen og kan mærke dig selv og derfra kobler din hjernens og hjertes intelligens. Du gør det allerede, men du skal styrke denne del og bruge denne kapacitet bevidst! Tag kontakt, hvis du ønsker at høre mere, f.eks. foredrag eller kortere oplæg

Barrierer – der lukker for hjertets energi

Ny tids ledelse: Passion = bæredygtigt brændstof

Arbejder du ud fra inspiration? Eller arbejder du ud fra mangel?

Når du er passioneret har du lyst til læring for at blive bedre, fordi initiativet kommer indefra som en energi, der ikke kan stoppes. Passion og talent hænger tæt sammen, som skaber en personlig power, der fører resultater med sig.

Hvis du arbejder ud fra mangel, skaber det ofte følelsen af ikke at lykkes, at skulle kæmpe, tvivle, tab af gennemslagskraft etc. Og spiralen er nedadgående, med mindre du foretager et bevidst valg.

Savner du mere energi i arbejdet eller følelsen af at brænde for det du laver både som leder og medarbejder?

Ny tids ledelse: Giv slip på kontrollen – ja, din bedste ven

Jo mere du kæmper og holder fast i kontrollen, jo længere væk kommer du fra dig selv, jo mere energi mister du

Kontrol udspringer af frygt.

Frygt for ikke at nå målet? Ikke at være god nok? Ikke blive forfremmet? Etc.

Du holder fast i kontrollen af angst for at miste den og den onde cyklus er i gang. Kontrol får dig op i hovedet, så du kan tænke alle detaljer igennem i ønsket om at opnå sikkerhed – som kun er en falsk sikkerhed. (www.velliv.dk).

Kontrol indespærrer energien, skaber spændinger i kroppen, som siden hen kan sætte sig til stress eller sygdom. Idéen om, at vi kan kontrollere ting er en illusion. Vi prøver hele tiden at holde fast i forskellige forhold i vores liv og styre dem. Men det kan vi ikke. Vi må lære at være i nu’et, følge med, løbende tilpasse vores beslutninger og adfærd fra øjeblik til øjeblik. Og det kan KUN ske, hvis vi opererer fra kernen af os selv i nu’et.

Kontrol tilhører det gamle paradigme. Tillid og flow tilhører Ny Tids Ledelse.

Hvor meget fylder kontrol-tanker og kontrol-adfærd i din ledelsesstil?

Det at give slip er noget af det sværeste, hvis vi ikke ved, hvad vi får i stedet. Der ligger dyb visdom og energi til dig under kontrollen. Hvis jeg skal hjælpe dig til at forløse det, så du kan skabe et kvantespring i dig selv – så sig til!

Ny tids ledelse: Perfekthedskultur

Vores perfekthedskultur gør, at vi ikke taler om det, der forhindrer os i at være os selv. Vi har så travlt med at fokusere på det uvæsentlige, fordi vi tror, at det er væsentligt både i vores og i andres øjne.

Hvordan er du for perfekt som leder?

Er du alt for detalje- og kvalitetsorienteret? Udarbejder du handlingsplaner og strukturer i et væk? Presser du dig selv til at være endnu mere nytænkende og kreativ? Du bruger uanede kræfter på andre, fordi alle skal høres? Du ønsker at træffe de rigtige og sikre beslutninger, så din perfektion skaber stilstand?

Vi skaber vores eget selvbillede af perfektion, som giver os ”værdi” hver især. I virkeligheden er det en krykke og en overbevisning, som er indbildt, fordi der er noget andet vi er bange for, hvis vi slipper den påtagede perfekthedsadfærd. (www.dsr.dk).

Find hellere ud af, hvad det er, du er så bange for.

Hvad skal der gøres op med i din ledelsesstil?

Ny Tids Ledelse handler om at være dig selv fra hjertet. Du er alt det du skal være. Frygt ikke. Vær dig selv. Og tal og handl derfra. Det er det, der vil blive værdsat.

Perfekt er en facade og skaber afstand. Ægthed skaber opmærksomhed og inspiration. Hvis du længes du efter at være mere dig selv i din ledelsesstil, så tag kontakt.

Ny tids ledelse: Frygt skal italesættes

Frygt i organisationer og i medarbejdere ligger som et usynligt tæppe, som vi navigerer igennem hver dag, mens arbejdet skal passes.

Hvilket humør er chefen i i dag? Tør jeg sige det, jeg har på hjerte? Frygt for ikke at blive forfremmet, hvis jeg gør det? Frygt for, at jeg ikke bliver det, hvis jeg ikke markerer mig? Frygt for at lederkollegerne gennemskuer, at jeg ikke har styr på mine ting?

Der er så meget af det, som langsomt kvæler initiativ, fokus, teamånd og troen på om en ny forandring vil gøre forskellen. Frygt slører din fornemmelse for retning og beslutningskraft.

Hvis du ikke kan finde retning eller er usikker på bestemte beslutninger, så lad os sammen få skabt klarhed og få skitseret de muligheder, der ligger foran dig. Hvis dit team har brug for mere åbenhed og ærlighed er jeg facilitator af den ærlige dialog.

Ny tids ledelse: Forandringer – får du energi eller bliver du træt?

Vi mennesker er fleksible og vil gerne strække os. MEN, flyttes målet halvvejs, og det sker igen og igen …… så falder energien, det går ud over motivationen …… og værst af alt, svækkes troen på organisationen

Hvordan tackler du forandringer som leder? Flytter du ofte målet for dine medarbejdere? Hvordan kommunikerer du disse løbende forandringer ud i organisationen? Hvilken effekt har din formidling på dit personale? Går de med dig og handler i overensstemmelse med din intention? Eller? Tid til refleksion. (www.danskhr.dk).

Det tempo samfundet forandrer sig med er ufatteligt. Det er de ydre forhold i samfundet, der i høj grad styrer os: teknologi, globalisering og klimaet. Modvægten er fokus på det indre for at kunne følge med. Derfor er det så vigtigt, at du tager hånd om DIG og DIN relation til forandring.

Hvad gør forandringer ved dine tanker, din effektivitet, din tale, din krop, din søvn, din kost, dit arbejds- og privatliv? Du ved det allerede, for du har prøvet det mange gange, så lad os tage udgangspunkt i, hvordan du oplever det nu og styrke dig derfra.

Muligheder – der åbner hjertets energi

Ny tids ledelse: Selvværdets årti står for døren

Mange kører i overhalingsbanen i en stor flot bil med stor selvtillid.

Problemet er, at det klinger hult, folk omkring dig nikker, men følger dig ikke.

Fremtidens lederskab kalder på ledere, der hviler i sig selv og går forrest med et menneskeligt og sandfærdigt ansigt.

Det kræver selvværd, der kommer indefra, som stråler ud af dine handlinger og din tale.

Selvværd er en dyb indre følelse, der bare ER, og ikke kan væltes. Når du har et højt selvværd kan du lytte til situationer fra forskellige perspektiver, du kan slippe dig selv og være der for andre, være tydelig i din kommunikation og handle ud fra en højere mening til gavn for fællesskabet.

Er det tid til at vende dig selv på hovedet, så dine store tanker bliver til selvværd, som er det ægte fundament for dine kompetencer, dit lederskab og din forretning?

Ny tids ledelse: Fra ydre styret til indre styret

Hvis du ikke er i gang med at ændre dit fokus fra at være ydre styret til at være indre styret, så kan jeg kun opfordre dig til det.

At være ydre styret er en stressende tilstand for kroppen. Du prøver at finde inspiration og svar uden for dig selv. Du oplever, at du anstrenger dig for at tænke strategier, laver endeløse to-do-lister, og lægger pres på dig selv i forhold til hurtig eksekvering. Det giver en følelse af at være bagud og ikke god nok. Fysisk skaber det en indre uro eller stress, der kan manifestere sig som tankemylder, hjertebanken, ondt i maven eller søvnløshed?

Ydre fokus trækker dig længere og længere væk fra dig selv. Og løsningerne er ofte kortsigtede.

Det at være indre styret bærer grundfølelserne af klarhed, ro og glæde. Indre styring giver dig mod til at gøre det, du længe har drømt om, og du oplever at inspirationen til dine handlings-skridt kommer let. Du tror på det, du gør, og det skaber holdbare langsigtede løsninger.

Tiden kalder på, at du kommer hjem i dig selv og skaber lederskab indefra og ud.

Ny tids ledelse: Intuition – fremtidens stærkeste ledelsesværktøj

De intuitive er morgendagens helte på arbejdsmarkedet. De besidder evner, tilgange og er anderledestænkende, men de har været under stort pres, fordi verden af i går krævede at alting skulle måles/vejes/vurderes.

Vores intuition kender vejen, de rigtige valg for os/organisationen og kan kaste lys på fremtidige drømme/løsninger, som kan bruges som pejlemærke. Det at have et pejlemærke og løbende tage skridt henimod det aktiverer den indre drivkraft og vilje, som kommer fra et dybt sted af ”bare at vide”.

Udfordringen er, at de svar vi får intuitivt kan virke ulogiske. Og når vi vurderer dem med vores tanker, afviser vi dem. Men når vi mærker svarene i hjertet, så ved vi, at de er rigtige og sande. Og det er her vi skal være modige – og gå med det, der er sandt og bedst for os selv og for organisationen.

For at blive rigtigt effektive skal vores intuition og tanker arbejde sammen i et flydende samspil. Hvor vi hele tiden har kontakt indad, men samtidig benytter os af al vores øvrige videns kapital.

Når vi arbejder ud fra vores intuition springer vi led over, finder årsagerne til udfordringerne og kan hurtigt afvikle dem og sætte nyt i stedet. Fremtidens ledelse er intuitiv, handlekraftig og modig.

Hvis du har meget støj i dit system kan stemmen være svær at høre. Skal vi sammen dæmpe støjen?

Dit udtryk fra hjertet

Ny tids ledelse: Din sandhed som leder – presser den sig på?

Sandheden kan føles, som kejserens nye klæder. I sunde organisationer tages den imod med kyshånd. I usunde organisationer kan det skabe eksklusion.

Det er et fact, at ærlighed skaber sund dialog, tillid og følgeskab. Og uærlighed og en taktisk tilgang skaber modstand, hårdt arbejde og et pligtskyldigt følgeskab.

I fremtiden skal vi kunne tåle sandheder, fordi det er det, der skal til for at ændre adfærd, ændre virksomhedskultur og skabe innovation.

Alle ved det alligevel, når ting fejes ind under gulvtæppet – både i ledelsesgruppen og i temaet. Men ingen siger noget. Jo, når lederen ikke er til stede. Og hvor fedt er det, at blive talt om bag sin ryg; er det så ikke bedre at være ærlig i sin ledelsesstil?

Uærlighed skaber sladder og brok, som er noget af det, der dræner virksomhedens kultur allermest.

Ærlighed sænker paraderne, skaber kreative/frie tanker og færre fejl, fordi miljøet er tillidsfuldt.

Længes du efter at sige sandheden? Hvad holder du på? Og hvordan kan du bruge din sandhed konstruktivt fremadrettet?

Ny tids ledelse: Ærlig kommunikation i integritet med dig selv

Kommunikation er energi: 65% kropssprog, 28% betoning og 7% ordene. Den energi du er bærer af, udstråler du og kommer ud via din kommunikation. Hvis du ikke er i integritet med dig selv, så afsløres det, fordi din krop og dine ord spiller sammen.

Kroppen lyver aldrig, men ordene kan lyve, fordi de har passeret dit ego-filter.

Fremtidens lederskab kalder på ærlighed og troværdighed, så vi kan skabe sundere mennesker, virksomheder, et bedre samfund og ikke mindst en sundere klode. Ærlighed og troværdighed kan kun findes ét sted – indeni dig.

Du kender sikkert situationen, hvor du bærer sandheden, men så kommer der noget andet ud af din mund, fordi du i situationen kommer i kontakt med en usikkerhed eller tvivl, som ændrer dine ord.

Vi kommunikerer alle fra vores fundament: vores værdier, motivationsfaktorer og styrker. Men hvis der er revner i fundamentet eller egoet har taget over, skabes der slør i kommunikationen.

Det kalder på, at du løbende styrker din kerne, så du taler fra et solidt sted. På den måde kommer dine ord med en naturlighed og tyngde, så modtagerne ikke er i tvivl om, at det er sandt, og at du ejer, det du siger.

Jo mere du kender dine værdier og står i dig selv med integritet, jo nemmere flyder ærligheden.

Trænger du til et stærkere fundament?

Ny tids ledelse: Grænser som leder – hvorfor er de så vigtige?

Med sund grænsesætning bevarer du din integritet, balance og selvrespekt. Overtrædes dine grænser for mange gange, mister du dig selv, din kraft, dit perspektiv. Din effektivitet daler, du bliver ikke rigtig hørt, fordi du har mistet gennemslagskraft.

Når du sætter dine grænser, tager du din energi til dig, og du skaber respekt omkring din person – så du kan bevare dit fokus og din drivkraft.

Det altafgørende i forhold til, hvordan du sætter dine grænser er, hvor energien kommer fra? Hvis den kommer rent og klart fra dit hjerte, respekteres du for din grænsesætning. Hvis den kommer fra dit ego skaber du frygt og afstand, og mennesker omkring dig begynder at tie stille og tvivle på dig.

Vi kender alle læringen om, at der skal 9 gode oplevelser til for at opveje 1 dårlig, så det kan hurtigt komme til at koste dyrt at sætte frygtbaserede og egoistiske grænser.

Og en anden vinkel …… i en tid, hvor ansættelser bliver kortere og kortere bliver det endnu vigtigere, at lederen lever virksomhedens værdier og strategier for også at kunne sætte grænser overfor medarbejdere, hvis afvigelser bliver for store.

Er du god til at sætte grænser? Sættes de for hårdt, tilpas eller for blødt? Vil du gerne blive bedre til det?

Skal jeg være din mentor?
Kontakt mig